6.4

Jessica Lowndes ، Linden McMillan

زنی را دنبال می کند که شغل رویایی خود را دنبال می کند، بدون دریافت یک کار دشوار از استادش، متوجه می شود که عاشق کمک به مردم است و قلبش شروع به باز شدن می کند.

ساخت 2022

تولید آمریکا

6.4

logo-samandehi