3.2

Mark Frazier ، Marili Kateri

در آینده ای نزدیک، سوفیا، یک سرباز مجروح، متوجه می شود که مرکز پزشکی که در آن مستقر شده است برای بهبودی او و سرباز همکارش نیست، بلکه چیزی بسیار فریبنده است - بنابراین

ساخت 2022

تولید آمریکا

3.2

logo-samandehi