4.0

Thomas Hobson ، Phil Morris

در آرکانزاس پس از جنگ داخلی، یک دکتر جوان به طور مرموزی به شهری دورافتاده در اوزارک احضار می شود تا متوجه شود که بهشت ​​آرمان شهر مملو از اسرار است و با حضوری تهدیدآم

ساخت 2022

تولید آمریکا

4.0

logo-samandehi