6.8

یک زن مطلقه و دختر دیابتی اش به اتاق امن خانه تازه خریداری شده خود پناه می برند، زمانی که سه مرد در جستجوی ثروت گم شده به داخل خانه می روند.

ساخت 2002

تولید آمریکا

6.8

6.4

آویناش و خانواده اش به بمبئی نقل مکان می کنند، جایی که پدرش به دلیل فقر خودکشی می کند. آویناش که تصمیم می گیرد مسئولیت خانواده اش را به دوش بکشد، کاری پیدا نمی کند و تب

3.4

یک جفت دوقلو در بدو تولد از هم جدا شدند. یکی به عنوان یک هندو در هند بزرگ می شود، در حالی که دیگری مسلمان در پاکستان بزرگ شده است. آنها در طول جنگ هند و پاکستان مجبور به

8.4

Yôji Matsuda ، Yuriko Ishida

در سفری برای یافتن درمانی برای نفرین تاتاریگامی، آشیتاکا خود را در میانه جنگ بین خدایان جنگل و تاتارا، مستعمره معدن، می بیند. در این کوئست او با سان، مونونوکه هیم نیز

logo-samandehi