9.0

Michael C. Hall ، Jack Alcott

10 سال پس از ناپدید شدن دکستر مورگان در چشم طوفان لورا، او اکنون با نامی فرضی در ایرون لیک به دور از خانه اصلی خود در میامی، در ایالت نیویورک زندگی می کند...

logo-samandehi