6.9

Daveed Diggs ، Iddo Goldberg

هفت سال پس از اینکه جهان به یک زمین بایر یخ زده تبدیل شده است، بقایای بشریت در قطاری زندگی می کنند که دائماً در حال حرکت است که دور کره زمین می چرخد، جایی که جنگ طبقاتی

logo-samandehi