5.7

پاور و جهانگیر جاعلان معروفی که تحت تعقیب پلیس هستند قصد دارند با لباس مبدل از کشور فرار کنند اما در میانه راه با ماجراهایی روبرو می شوند که...

ساخت 2022

تولید ایران

5.7

logo-samandehi