6.2

Nonzee Nimibutr ، Uttaporn Teemakorn

جامبو، فیل جنگجوی پادشاه، می خواهد پس از جنگی که اخیراً برنده شده، خود را راحت کند. اما او نمی داند که فقط نبرد است که پیروز شده است، نه جنگ...

logo-samandehi