6.3

Danny Fehsenfeld ، Jordan Tartakow

قهرمان جوانی را دنبال می کند که نیمی از مرغ و نیمی از خرگوش به دنیا آمده است. او که با وجود تفاوت‌هایش مشتاق جا افتادن و احساس دوست‌داشتن است، با وجود دست و پا چلفتی‌

logo-samandehi