4.8

Lola Raie ، Naomi Serrano

در روح موانا و فروزن، "آینبو - روح آمازون" سفر حماسی یک قهرمان جوان و راهنماهای روحی او است، "دیلو" یک آرمادیلو بامزه و شوخ طبع و "واکا" یک تاپیر بزرگ و احمق که وارد یک تا

logo-samandehi