7.3

Tobey Maguire ، Kirsten Dunst

وقتی یک دانش آموز دبیرستانی خجالتی و بی دست و پا توسط یک عنکبوت اصلاح شده ژنتیکی گاز گرفته می شود، توانایی هایی شبیه عنکبوت به دست می آورد که در نهایت باید پس از وقوع ف

ساخت 2002

تولید آمریکا

7.3