2.7

پس از از دست دادن حافظه خود در حین مبارزه با دشمنان، اوم باید با تروریست ها و فراموشی مبارزه کند تا آبروی پدرش را پس از دستگیری وی به دلیل خیانت به کشورش، به او بازگردا

logo-samandehi