5.4

مهتاب به همسرش احمد، استاد دانشگاه مشکوک است. در حالی که او با فشار بر فرنوش خیرخواه شاگرد احمد سعی در کشف معمای تحریک شده توسط سیما، دوست صمیمی خانواده دارد، شوهرش س

ساخت 2016

تولید ایران

5.4

logo-samandehi